BIBLIOTECAS DE AUTOR

 

 

 • Alberto Vilanova (AV)
 • Alvarez Buylla (AB)
 • Alvaro de las Casas (AC)
 • Anxo Martínez Vázquez
 • Ben-Cho-Shey 
 • Benito Fernández Alonso
 • Bieito Fernández 
 • Eduardo Blanco Amor
 • Federico e Matilde LLoria
 • José Pérez Avila
 • José González Paz
 • Manuel Albendea Gómez de Aranda
 • Manuel Rego Nieto
 • Pura e Dora Vázquez
 • Tizón
 • Xavier Carvajal Mosquera
 • Xesús Alonso Montero